CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIA HÂN QUẢNG TRỊ

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 30 Chu Mạnh Trinh, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0914444878
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Lành