CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LƯU GIA QUẢNG TRỊ
CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA QUẢNG TRỊ
864

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LƯU GIA QUẢNG TRỊ

CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA QUẢNG TRỊ
Địa chỉ : Số 05 Nguyễn Viết Xuân, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0914740766
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LƯU GIA QUẢNG TRỊ

CÔNG TY TNHH MTV LƯU GIA QUẢNG TRỊ
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 05 Nguyễn Viết Xuân, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0914740766
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Lưu Đức Trung