CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 596
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 596
776

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 596

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 596
Địa chỉ : Số 49 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0979352383
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 596

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG 596
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 49 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0979352383
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Huyền Trang