CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN LONG
CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN LONG
671

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN LONG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN LONG
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thôn Phước Mỹ, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0533 828219
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP ĐIỆN LONG

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP ĐIỆN LONG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thôn Phước Mỹ, Xã Triệu Giang, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại : 0533 828219
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Lê Hoàng Vũ Long